telegartner.sklep.plstrona producenta
Telegärtner on-line katalog.
Program produkcyjny firmy Telegärtner obejmuje z??cza koncentryczne w.cz., rozwi?zania sieciowe dla okablowania strukturalnego budynku, ?wiat?owodowe rozwi?zania do przesy?ania danych oraz rozwi?zania przekazu danych w przemy?le.
  KATEGORIE  
    SZUKAJ

P.P.H.U. Digma
 Biuro Obs?ugi Klienta
pon-pt: 10 - 15  tel.: 42 942-00-90
 mail: biuro@digma.pl
 allegro: digma_pl
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
Szczegóły artykułu nr J02021A0055 (Panel krosowy 6-portowy RJ45 kat.6A na szyn? TH35 ...)
Panel krosowy 6-portowy RJ45 kat.6A na szyn? TH35 - ekranowanypowrót
( J02021A0055 ) Panel krosowy 6-portowy RJ45 kat.6A na szyn? TH35 - ekranowany
widok z przodu
nr art. : J02021A0055
Producent : Telegärtner
Termin realizacji : do 21 dni
Cena : 275,03 PLN (za 1 szt.)
   

Mini panel krosuj?cy (patch panel) produkcji Telegartner wyposa?ony w 6 portów RJ45, ekranowane na szyn? TH-35. Panel spe?nia wymagania kategorii 6 rozszerzonej (6A) (Klasa E wed?ug norm ISO/IEC) - zgodny z normami ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007. Wykonany w oparciu o z??cza kraw?dziowe IDC (ang. Insulation Displacement Connector) typu LSA (LSA Plus). Umo?liwia transmisj? z pr?dko?ci? do 1000Mb/s oraz sygna?u o cz?stotliwo?ci do 250 MHz.


ilo?? portów RJ45: 6


z??cza kablowe: LSA Plus


rodzaj kabla: drut AWG 26/1 - AWG 22/1


temperatura pracy: -40st.C - +70st.C


transmisja: sieci Ethernet do 10 Gigabit


Kategoria/klasa: 6A / EA


 


Panel jest wyposa?ony w pó?k? s?u??c? do trwa?ego zamocowania okablowania. Zastosowana w konstrukcji panelu pó?ka pozwala na unieruchomienie skr?tki opaskami zaciskowymi dzi?ki czemu panel zachowuje swoje wysokie parametry transmisyjne nawet pomimo ma?ej ilo?ci miejsca na kabel (zachowany promie? gi?cia narzucany przez normy). Dodatkowo mocowanie kabla do pó?ki kablowej uniemo?liwia przenoszenie obci??e? na bloki po??czeniowe LSA.


 


 


Telegärtner GmbH jest wiod?cym producentem na ?wiatowym rynku, profesjonalnych rozwi?za? w zakresie transmisji danych od ponad 60 lat. Program produkcyjny obejmuje z??cza koncentryczne w.cz., rozwi?zania sieciowe dla okablowania strukturalnego budynku, ?wiat?owodowe rozwi?zania do przesy?ania danych oraz rozwi?zania przekazu danych w przemy?le.


 


Korzy?ci wynikaj?ce ze stosowania osprz?tu Telegärtner:  • instalacja okablowania strukturalnego mo?e zosta? obj?ta certyfikatem oraz gwarancj? systemow? producenta na niezmienne parametry transmisyjne przez okres 25 lat (szczegó?y),

  • najwy?sza jako? produktów Telegärtner gwarantowana jest certyfikacj? w systemie DIN ISO 9001:2000 oraz DIN ISO 14001:2004, która obejmuje ca?? firm?,

  • wszystkie podzespo?y i osprz?t Telegärtner, produkowany jest w standardach umo?liwiaj?cych zastosowanie ich w rozwi?zaniach ró?nich producentów,

  • osobna rodzina z??czy Telegärtner STX dla zastosowa? w przemy?le,

  • nowatorskie rozwi?zania dzi?ki ponad 60-cio letniemu do?wiadczeniu w produkcji podzespo?ów dla bran?y telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej.

Pliki do pobrania:
1. Karta produktu
2. Dane techniczne
3. Istrukcja instalacji
401( J02021A0055 ) Panel krosowy 6-portowy RJ45 kat.6A na szyn? TH35 - ekranowany
wymiary
Grupy towarowe:
sieci strukturalne -> panele krosowe RJ45 -> panele kategorii 6
sieci strukturalne -> rozwi?zania przemys?owe STX -> na szyn? TH35
sieci strukturalne -> rozwi?zania przemys?owe STX -> panele krosowe
Przy okazji tego produktu, użytkownicy najbardziej byli zainteresowani:
1. Panel ??czeniowy 19" 12xVM 8-8 kat.7 - ekranowany
2. kat.7 S/FTP skr?tka drut, zielony, PUR 500m.
3. Wtyk RJ-45 kat. 6A ekran MFP8 STX
4. Wtyk RJ45 kat.6A MFP8 STX AWG22 z d?awic?
5. Wtyk RJ45 kat.6A ekran STX IP20 czarny
6. ??cznik VM 8-8 kabla UTP/FTP kat.7 - pojedy?czy ekranowany
7. Wtyk RJ45 kat.6A UFP8 4x2xAWG 23-27
8. wspornik TOC na szyn? 38mm lub TH35
9. Gniazdo RJ-45 kat. 6A ekran na szyn? TH-35
10. Panel krosowy 19" 24 porty RJ45 kat.6A - ekranowany
powrót
Program gwarancyjny | Telegärtner STX Steadytec | polecamy strony
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.02 sec.