telegartner.sklep.plstrona producenta
Telegärtner on-line katalog.
Program produkcyjny firmy Telegärtner obejmuje z??cza koncentryczne w.cz., rozwi?zania sieciowe dla okablowania strukturalnego budynku, ?wiat?owodowe rozwi?zania do przesy?ania danych oraz rozwi?zania przekazu danych w przemy?le.
  KATEGORIE  
    SZUKAJ

P.P.H.U. Digma
 Biuro Obs?ugi Klienta
pon-pt: 10 - 15  tel.: 42 942-00-90
 mail: biuro@digma.pl
 allegro: digma_pl
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
Szczegóły artykułu nr J02022A0053 (Panel krosowy 12-portowy kat.6A desktop - ekranowa...)
Panel krosowy 12-portowy kat.6A desktop - ekranowanypowrót
( J02022A0053 ) Panel krosowy 12-portowy kat.6A desktop - ekranowany
widok z przodu
nr art. : J02022A0053
Producent : Telegärtner
Termin realizacji : do 21 dni
Cena : 456,64 PLN (za 1 szt.)
   

Panel krosuj?cy typu Desktop (mo?liwo?? monta?u na ?cianie) produkcji Telegartner wyposa?ony w 12 portów RJ45 ekranowanych. Panel spe?nia wymagania kategorii 6 rozszerzonej (kat. 6A) – zgodny z normami ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007. Wykonany w oparciu o z??cza kraw?dziowe IDC (ang. Insulation Displacement Connector) typu LSA (LSA Plus). Umo?liwia transmisj? z pr?dko?ci? do 10Gb/s oraz sygna?u o cz?stotliwo?ci do 500 MHz. Kolor jasno szary RAL 7035.


 


Panel posiada wewn?trz ekran wykonany ze stali nierdzewnej. Z??cza RJ45 zastosowane w konstrukcji panelu s? odporne na stosowanie wtyków telefonicznych (RJ11, RJ12).Panel ekranowany kategorii 6A wyposa?ony w obudow? typu desktop oraz 12 portów jest kompromisem dla paneli typu 19". Jest rozwi?zaniem dedykowanym do rozwi?za? domowych np. wydajnych sieci miedzianych (max. transmisja danych do 10Gb/s), domowych sieciach multimedialnych (transmisja sygna?u HD po skr?tce – instalacje inteligentnych domów), miejscach nara?onych na silne promieniowanie elektromagnetyczne


 


 


Telegärtner GmbH jest wiod?cym producentem na ?wiatowym rynku, profesjonalnych rozwi?za? w zakresie transmisji danych od ponad 60 lat. Program produkcyjny obejmuje z??cza koncentryczne w.cz., rozwi?zania sieciowe dla okablowania strukturalnego budynku, ?wiat?owodowe rozwi?zania do przesy?ania danych oraz rozwi?zania przekazu danych w przemy?le.


 


Korzy?ci wynikaj?ce ze stosowania osprz?tu Telegärtner:  • instalacja okablowania strukturalnego mo?e zosta? obj?ta certyfikatem oraz gwarancj? systemow? producenta na niezmienne parametry transmisyjne przez okres 25 lat (szczegó?y),

  • najwy?sza jako? produktów Telegärtner gwarantowana jest certyfikacj? w systemie DIN ISO 9001:2000 oraz DIN ISO 14001:2004, która obejmuje ca?? firm?,

  • wszystkie podzespo?y i osprz?t Telegärtner, produkowany jest w standardach umo?liwiaj?cych zastosowanie ich w rozwi?zaniach ró?nich producentów,

  • osobna rodzina z??czy Telegärtner STX dla zastosowa? w przemy?le,

  • nowatorskie rozwi?zania dzi?ki ponad 60-cio letniemu do?wiadczeniu w produkcji podzespo?ów dla bran?y telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej.

Pliki do pobrania:
1. Karta produktu
2. Dane techniczne
3. Instrukcja instalacji
401( J02022A0053 ) Panel krosowy 12-portowy kat.6A desktop - ekranowany
wymiary
Grupa towarowa:
sieci strukturalne -> panele krosowe RJ45 -> panele kategorii 6
Przy okazji tego produktu, użytkownicy najbardziej byli zainteresowani:
1. Panel krosowy 6-portowy RJ45 kat.6A na szyn? TH35 - ekranowany
2. Panel ??czeniowy 19" 12xVM 8-8 kat.7 - ekranowany
3. kat.7 S/FTP skr?tka drut, zielony, PUR 500m.
4. Wtyk RJ-45 kat. 6A ekran MFP8 STX
5. Wtyk RJ45 kat.6A ekran STX IP20 czarny
6. Wtyk RJ45 kat.6A MFP8 STX AWG22 z d?awic?
7. Wtyk RJ45 kat.6A UFP8 4x2xAWG 23-27
8. ??cznik VM 8-8 kabla UTP/FTP kat.7 - pojedy?czy ekranowany
9. wspornik TOC na szyn? 38mm lub TH35
10. Wtyk RJ45 kat.6A ekran MFP8 90st. STX
powrót
Program gwarancyjny | Telegärtner STX Steadytec | polecamy strony
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.