Kategorie sieci

Strukturalne okablowanie, pełniące funkcję podstawy w sieci komputerowej, występuje w różnorodnych wariantach, zróżnicowanych pod względem kategorii i rodzaju izolacji. Istotne parametry fizyczne tego okablowania decydują o jego przydatności w konstrukcji sieci LAN.

Kategoria okablowania strukturalnego określa, jak szybko i na jaką odległość dane mogą być przesyłane w sieci LAN. Szybkość ta jest bezpośrednio związana z częstotliwością pracy kanału teletransmisyjnego w sieci. Na prędkość przesyłu danych wpływają nie tylko same kable, ale także pozostałe elementy składające się na kanał teletransmisyjny, takie jak patchpanele i gniazda. Aby sieć spełniała wymagania danej kategorii, wszystkie te elementy muszą spełniać określone parametry. Pomiary certyfikujące sieć pod kątem spełniania wymagań określonej kategorii powinny obejmować kompletny kanał, a same pomiary okablowania nie wystarczą do stwierdzenia, czy dana sieć spełnia określone standardy. Równie istotne jest właściwe zabezpieczenie przewodów w wtykach i złączach. Poprawnie wykonane i przetestowane połączenia spełniają wymagania określonej kategorii.

Podział na kategorie obejmuje:

 1. Kategoria 5E – obsługuje częstotliwości do 100MHz, przepustowość 100Mbit (100Base-TX) i 1Gbit (1000Base-T), transmisja na odległość do 100m;

 2. Kategoria 6 – obsługuje częstotliwości do 250MHz, przepustowość 1Gbit (1000BASE-T oraz 1000BASE-TX), 10Gbit (10GBASE-T). W przypadku 1Gbit transmisja na odległość do 100m;

 3. Kategoria 6A – obsługuje częstotliwości do 500MHz, przepustowość 1Gbit (1000BASE-T oraz 1000BASE-TX), 10Gbit (10GBASE-T). W przypadku 1Gbit i 10Gbit transmisja na odległość do 100m;

 4. Kategoria 7 – obsługuje częstotliwości do 600MHz, przepustowość taka sama jak w kategorii 6A. Dodatkowo wsparcie dla standardu ISO/IEC 14165-114.

 5. Kategoria 7A – obsługuje częstotliwości do 1000MHz, przepustowość taka sama jak w kategorii 6A. Dodatkowo, w przypadku 40Gbit transmisja na odległość do 50m, a w przypadku 100Gbit do 15m;

 6. Kategoria 8 – obsługuje częstotliwości do 1600-2000MHz, przepustowość 25Gbit i 40 Gbit, transmisja na odległość do 30m (kanał).

Najczęściej stosowanym rodzajem okablowania jest nieekranowane (UTP – Unshielded Twisted Pair), używane w większości sieci. Inne rodzaje obejmują: okablowanie foliowane (FTP – Foiled Twisted Pair) z ekranem foliowym oraz okablowanie ekranowane (STP – Shielded Twisted Pair) z ekranem foliowym i dodatkową siatką. Poniżej przedstawione są typy okablowania strukturalnego zgodne z normą ISO/IEC 11801:2002:

 • U/UTP – okablowanie nieekranowane, kiedyś UTP;
 • F/UTP – okablowanie foliowane, kiedyś FTP;
 • SF/UTP – okablowanie ekranowane folią i siatką, kiedyś STP;
 • U/FTP – okablowanie, gdzie każda para jest ekranowana folią, całość nie jest ekranowana;
 • F/FTP – okablowanie, gdzie każda para jest ekranowana folią, całość jest dodatkowo ekranowana folią;
 • S/FTP – okablowanie, gdzie każda para jest ekranowana folią, całość dodatkowo ekranowana siatką;
 • SF/FTP – okablowanie, gdzie każda para jest ekranowana folią, całość dodatkowo ekranowana folią i siatką.
Shopping Cart
Scroll to Top